Past Conferences

2018: Tampa, FL (11/14/18-11/17/18)

2017: Houston, TX (11/8/17-11/11/17)

2016: Columbus, OH (11/9/16-11/12/16)

2015: Denver, CO (11/4/15-11/7/15)

2014: Washington, D.C. (11/19/14-11/22/14)

2013: St. Louis, MO (11/13/13-11/16/13)

2012: Las Vegas, NV (11/15/12-11/18/12)

2011: Charlotte, NC (11/16/11-11/19/11)

2010: Indianapolis, Indiana (11/17/10-11/20/10)

2009: Vancouver, BC, Canada (11/04/09-11/07/09)

2008: Jacksonville, FL (11/05/08-11/08/08) 

2007: Louisville, KY (11/6/07-11/9/07) 

2006: Anaheim, CA (11/2/06-11/4/06) 

2005: Philadelphia, PA (11/17/05-11/19/05) 

2004: Kansas City, MO (11/3/04-11/6/04)

2003: Portland, OR (11/12/03-11/16/03)

2002: Sacramento, CA (11/21/02-11/24/02) 

2001: Richmond, VA (11/15/01-11/18/01)

2000: Sacramento, CA (11/16/00-11/19/00)
1999: San Antonio, TX (11/18/99-11/21/99)

1998: Miami, FL (11/5/98-11/8/98)

1997: Albuquerque, NM (11/6/97-11/9/97)

1996: Memphis, TN (10/31/96-11/3/96)

1995: Orlando, FL (11/2/95-11/5/95)

1994: Tucson, AZ (11/10/94-11/13/94)

1993: Pittsburgh, PA (11/4/94-11/7/94)

1992: Minneapolis, MN (10/29/92-11/1/92)

1991: Boston, MA (10/31/91-11/3/91)

1990: Portland, OR (11/1/90-11/4/90) 

1989: Atlanta, GA (11/2/89-11/5/89)

1988: St. Louis, MO (11/03/898-11/06/88)

1987: Baltimore, MD (11/21/87-11/24/87)

1986: San Antonio, TX (02/20/86-02/23/86)

1984: Chicago, IL (03/12/84-03/14/89)

1983: Washington, D.C. (3/25/83-3/26/83)

1982: Washington, D.C. (03/2/82-03/03/82)

1980: Washington, D.C. (03/04/1980-03/05/1980)

1978: Chicago, IL (03/18/1978-03/19/1978)